04. März 2022 – 08. Mai 2022

PURE – Phänomene des Betrachtens II

4. März 2022 19.00 Uhr: Eröffnung der Gruppenausstellung

PURE - Phänomene des Betrachtens ll

mit Arbeiten von:     
Kirstin Arndt, Dieter Balzer, Michael Burges, Gerhard Froemel, Edda Jachens, Manuel Knapp, Michael Laube, Lydia Mammes, Nicole Nickel, Sybille Pattscheck, Gaby Terhuven, Annett Zinsmeister, Monika Falke, Robert Steng u.a.

Einführung: Peter Friese

 

Ausstellungsdauer: 4. März 2022 - 8. Mai.2022